Nhân dân nhật báo: Chính trị Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn trong quá trình cải cách và mở cửa | Phát triển Trung Quốc

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-07 19:46:27
Edge浏览器窃取Chrome用户数据?微软回应|||||||

IT之家 6 月 29 日动静 比来有效户反应,新版 Edge 会呈现从 Chrome、Firefox 阅读器导进数据,即使用户已受权,Edge 也会停止此操纵。

对此,中媒 ZDnet 联络了微硬,微硬的一名讲话人称:“我们信赖阅读器的数据属于用户,他们有权决议他们该当怎样做。取其他阅读器一样,微硬 Edge 也为人们供给了正在设置过程当中导进数据的时机。”

微硬讲话人的回应比力坦率,但中媒 ZDnet 称,给人们供给时机是一回事,但供给给他们一个没法回绝的时机则是另外一回事。

IT之家领会到,按照一些用户的反应,更新完体系,待 Edge 装置完成后,微硬会显现一个最年夜化的 Edge 窗心给用户,但它会先弹出一个只包罗 “Get Started”按钮的模态对话框。因而用户没法间接封闭 Edge 也没法封闭模态对话框。独一的挑选是利用使命办理器去杀逝世此历程。而且除非经由过程使命办理器封闭它,若是施行强迫初初设置,Edge 城市复造 Chrome、Firefox 的数据。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands