Đầu tư phi tài chính 11,54 tỷ đô la Mỹ trong hai tháng đầu năm giảm 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái | Đầu tư trực tiếp nước ngoài phi tài chính | RMB | đầu tư

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-25 07:47:08
藉跺ュ锛2019骞翠瀛╁浠ヤ瀛╂″姣涓59.5% |||||||

锛棰锛藉跺ュ锛2019骞翠瀛╁浠ヤ瀛╂″姣涓59.5%锛

1028ヤ锛藉¢㈡陪诲瀹や妇琛陪诲甯浼锛浠缁涓浜ュ悍回╁灞虫面

浼涓锛藉跺ュ悍濮浼涓讳换浜瀛琛ㄧず锛涓浜达濡骞间ュ璁″叉$$缁х绘寮猴绉ㄨュ悍榫

涓搴璋村叉跨锛2019骞浜瀛浠ヤ瀛╂″姣涓59.5%锛虹浜哄fу姣缁瑰锛淇杩3宀浠ヤ濠村辜跨фゆ″灞

浜ㄩ㈠寮哄虹缂洪风患叉没有锛楂虹缂洪锋e垮荤淇姘村钩2019骞达虹缂洪峰共棰╅」绱璁℃╂e2.2涓浜烘★ㄤ╅瓒杩2.5浜垮

涓寮哄跨ヤュ跨ョ剧叉没有寮灞浜绫画惧跨ョャ璇搴峰璇瑰伐浣

寮鸿骞村ュ悍插棰蹭ワ澶у灞诲荤锛涓哄瀹惰浜烘渚荤$烘杈惧4涓澶瀹讹姣骞村璐逛背65宀浠ヤ浜鸿琛ュ悍浣妫

翠附涓 ユ锛浜ユュ㈡风 璐d换缂杈锛翠附涓_NN4994

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands