Cảnh giác với sự đạo đức giả của một số chính trị gia Hoa Kỳ, kéo quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ bình thường xuống

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-04 17:05:20
Windows应用兼容层Wine5.10正式发布|||||||

IT之家6 月 7 日动静 Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个可以正在多种兼容 POSIX 接心的操纵体系(诸如 Linux、macOS 取 BSD 等)上运转 Windows 使用的兼容层。它没有是像假造机大概模仿器一样模拟外部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 挪用翻译成为静态的 POSIX 挪用,免去了机能战别的一些举动的内存占用,让您可以清洁天整开 Windows 使用到桌里。

IT之家得悉,如今,Wine 5.10 正式公布了。

此版本次要更新内容包罗:

WineD3D Vulkan 后端获得更猛进步。

用于 NTDLL 的零丁 Unix 库的初步研讨。

更好天撑持反做弊内核驱动法式。

DirectWrite 中有更多字形替代。

撑持 DSS 公钥。

ARM64 非常处置建复法式。

各类毛病建复。

该源可从以下地位得到:

https://dl.winehq.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz

http://mirrors.ibiblio.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands